วีแกน [] วันนี้:

สวัสดีฉัน สัจจาด ซาเลมี!

นักพัฒนาเว็บ,
ตัวสร้างโมเดลตัวละคร 3 มิติ,
ผู้อำนวยการด้านเทคนิคและ Rigger

ดาวน์โหลดประวัติส่วนตัวของฉัน

การศึกษา

2020

การวิเคราะห์ของ Google คุณสมบัติส่วนบุคคล

GOOGLE โฆษณา วีดีโอ ใบรับรอง

GOOGLE โฆษณา ค้นหา ใบรับรอง

GOOGLE โฆษณา การวัด ใบรับรอง

GOOGLE โฆษณา แสดง ใบรับรอง

GOOGLE โฆษณา APPS ใบรับรอง

การรับรองโฆษณาช้อปปิ้ง

พื้นฐานของการตลาดดิจิทัล

Google Inc

สอบทางไกล

2007 - 2008

อนุปริญญาด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คาโวช หนึ่ง

ไซดาบัด, Shahriar, เตหะราน, อิหร่าน