วีแกน [] วันนี้:

สวัสดีฉัน สัจจาด ซาเลมี!

นักพัฒนาเว็บ,
ตัวสร้างโมเดลตัวละคร 3 มิติ,
ผู้อำนวยการด้านเทคนิคและ Rigger

ดาวน์โหลดประวัติส่วนตัวของฉัน

ทักษะ

3ds Max
100%
Maya
90%
ZBrush
85%
Premiere
100%
พินนาเคิล สตูดิโอ
100%
Photoshop
100%
Illustrator
100%
HTML
100%
CSS
100%
JavaScript
100%
Java
100%
PHP
100%
Python
100%
Laravel
100%
Symfony
100%
C++
100%
C#
100%
WordPress
100%
Unity
100%
Unreal Engine
76%
SEO
100%
การออกแบบเว็บที่ตอบสนอง
100%
ความปลอดภัย
100%